Bài mới đăng

Tập trung khắc phục yếu kém, thúc đẩy phát triển du lịch

Tập trung khắc phục yếu kém, thúc đẩy phát triển du lịch là nội dung Chỉ thị 14 của Thủ tướng Chính phủ (ngày 02/7/2015). Chỉ thị đề ra nhiều nhiệm vụ quan trọng cần được các địa phương thực hiện có hiệu quả, tạo bước chuyển biến mới, góp phần nâng cao sức cạnh tranh và sự phát triển bền vững của Du lịch Việt Nam.

Tập trung khắc phục yếu kém, thúc đẩy phát triển du lịch

 Ảnh: Hữu Ngôn

Với sự nỗ lực của các ngành, các cấp, doanh nghiệp và nhân dân, Du lịch Thanh Hóa nói riêng và toàn ngành Du lịch Việt Nam nói chung vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng khá trong khối các ngành dịch vụ, góp phần tạo việc làm và thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Tuy nhiên, việc thực hiện quản lý nhà nước về du lịch ở nhiều nơi còn chưa nghiêm, chất lượng dịch vụ du lịch còn nhiều hạn chế, môi trường du lịch, vệ sinh an toàn chậm được cải thiện. Do đó, sức cạnh tranh còn thấp, du lịch phát triển chưa tương xứng với tiềm năng và thiếu bền vững. Nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, tạo bước chuyển biến mới, góp phần nâng cao sức cạnh tranh và sự phát triển bền vững của Du lịch Việt Nam, trong những năm gần đây, Chính phủ đã có nhiều chỉ đạo tháo gỡ khó khăn để phát triển du lịch như: Nghị quyết 92 về một số giải pháp đẩy mạnh phát triển Du lịch Việt Nam trong thời kỳ mới, Chỉ thị 18 về tăng cường công tác quản lý môi trường du lịch, bảo đảm an ninh, an toàn cho khách du lịch. Vừa qua, ngày 02/7/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 14 về việc tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, tập trung khắc phục yếu kém, thúc đẩy phát triển du lịch.
 
Nội dung chỉ thị yêu cầu các địa phương, đơn vị cần tập trung thực hiện có hiệu quả một số nhiệm vụ trọng tâm đó là: Tăng cường quản lý giá cả; bảo đảm trật tự, an ninh, an toàn, ứng xử văn minh với khách du lịch; bảo đảm vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm.

Để khai thác, phát huy hiệu quả các nguồn lực, tài nguyên du lịch của tỉnh, tận dụng cơ hội thuận lợi trong nước và quốc tế nhằm tạo bước phát triển đột phá cho ngành du lịch. Đồng thời, triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả và đầy đủ các nội dung chỉ thị, ngày 29/9/2015, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa đã ban hành Kế hoạch số 2383. Trong đó đề ra 14 nhiệm vụ cụ thể cần được triển khai, thực hiện với nhiều nội dung quan trọng như: phát động phong trào nếp sống văn minh, gia đình văn hóa, vệ sinh, ứng xử thân thiện với du khách ở cơ sở (tổ dân phố, thôn, bản); xây dựng và tuyên truyền phổ biến nội dung nâng cao nhận thức và ứng xử văn minh du lịch; tổ chức triển khai các biện pháp quản lý gắn với bảo tồn, phát huy giá trị di tích phục vụ phát triển du lịch; phát huy giá trị truyền thống; tăng cường công tác hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra, chấn chỉnh các đơn vị kinh doanh du lịch; tham mưu xây dựng và triển khai “Chiến lược xây dựng thương hiệu Du lịch Thanh Hóa”…
 

Thanh Hóa phấn đấu đến năm 2020, 100% các khu điểm du lịch không xảy ra tình trạng

bán hàng rong, chèo kéo, ép khách.

Cùng với đó, trong hợp phần phát triển Du lịch Thanh Hóa, giai đoạn 2016 - 2020, nội dung cải thiện môi trường du lịch đã được đề cập đến. Với mục tiêu xây dựng môi trường Du lịch Thanh Hóa xanh - sạch - an toàn - thân thiện - hấp dẫn. Đảm bảo đến năm 2020, 100% các khu, điểm du lịch không có tình trạng ăn mày, ăn xin, hàng rong và chèo kéo, ép giá, ép khách du lịch; 100% khu, điểm có nhà vệ sinh đạt chuẩn; 100% lao động cộng đồng được tập huấn về văn hóa giao tiếp ứng xử.
 
Có thể nói, du lịch biển từ lâu được xem như “biểu tượng” của du lịch xứ Thanh. Việc thực hiện được mục tiêu trong việc xây dựng môi trường du lịch hay không, thương hiệu Du lịch Thanh Hóa có được khẳng định hay không, phần lớn phụ thuộc vào sự thay đổi tích cực từ các trung tâm du lịch biển. Chính vì vậy, việc tập trung khắc phục yếu kém, hạn chế tại các trung tâm du lịch biển luôn được quan tâm một cách đặc biệt. Bởi thực tế môi trường du lịch biển trong những năm qua đã có những chuyển biến tích cực nhưng vẫn chưa đủ để tạo được ấn tượng tốt đối với du khách, UBND tỉnh đã ban hành Văn bản số 3771 về việc chấn chỉnh kỷ cương, nền nếp thực hiện văn minh Du lịch Sầm Sơn. Trong đó yêu cầu UBND thị xã cần chủ động phối hợp với ngành công an, Quản lý thị trường và các đơn vị chức năng làm tốt công tác kiểm soát các hoạt động dịch vụ từ lưu trú, ăn uống, giải trí đến các dịch vụ ven biển; kiên quyết chấn chỉnh công tác bố trí, sắp xếp các dịch vụ tại các khu vực bãi tắm, hè phố, điểm tham quan, đảm bảo không gian, cảnh quan thuận lợi cho việc nghỉ dưỡng và vui chơi của khách du lịch; không để xảy ra tình trạng mất an ninh trật tự, mua bán hàng rong ở khu vực bến bãi, lòng đường, hè phố; xóa bỏ các tụ điểm bán hải sản tự phát trên bãi tắm gây lộn xộn và ô nhiễm môi trường. Đồng thời, UBND tỉnh cũng đã có những văn bản chỉ đạo cụ thể về việc nâng cao chất lượng hoạt động du lịch biển Hải Tiến (Hoằng Hóa), tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh lưu trú tại các khu du lịch biển trên địa bàn toàn tỉnh…
 
Ngành Du lịch Thanh Hóa từ chỗ cơ sở vật chất kỹ thuật còn nghèo nàn, sản phẩm du lịch đơn điệu, chất lượng dịch vụ còn non kém, đến nay Du lịch Thanh Hóa đã phát triển tương đối toàn diện, chất lượng sản phẩm du lịch, dịch vụ ngày càng nâng cao. Để có được những kết quả đó là cả sự cố gắng nỗ lực của các cấp, ngành, địa phương, doanh nghiệp, cộng đồng dân cư trong việc thực hiện có hiệu quả và đồng bộ các giải pháp, trong đó việc tập trung khắc phục yếu kém cần được coi trọng, đẩy mạnh hơn nữa.
 

Theo VHĐS
 

 

Bài viết vùng chuyên mục